دل شکن

دیدین بعضی وقتا سوزن ِ آدم روی یه آهنگی گیر میکنه و تا چند صد بار گوشش نکنی ول کن نیستی؟ این قطعه ِ دیدار شجریان هم از اون دست آواز هاست که آدم دلش میخواد هی گوش بده بهش.. **** من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست تا ندانند حریفان که تو منظور منی دیگران چون بروند از

ادامه‌ی نوشته

Site Footer