مرگ استیو جابز؛ شروع یک بحث همیشگی

استیو جابز روز گذشته از دنیا رفت. واکنش‌ها به این خبر آغاز شد. عده‌ای شروع به تعریف و تمجید از مدیرعامل سابق اپل نمودند: امروز روز ناراحت کننده ای برای همه ما است. استیو مجموعه ای از طراحی و تکنولوژی بود و دیگر مانند او را نخواهیم دید. او با استعداد و شخصیت کاریزماتیک اش، سایرین را برای انجام غیرممکن ها الهام می بخشید. بدون شک او به عنوان بزرگترین مخترع تاریخ دنیای کامپیوتر در ذهن همه ما به یادگار

ادامه‌ی نوشته

Site Footer